CZ en KOEL-ZorgImpuls investeren samen in versterking van de zorg

Steunpunt KOEL & ZorgImpuls, de regionale ondersteuningsorganisatie (ROS) in Rotterdam, Drechtsteden en Zuid-Hollandse Eilanden, heeft voor de komende vier jaar (2021-2024) een overeenkomst met CZ gesloten. We zien dit als bekrachtiging van onze rol en toegevoegde waarde als ROS, en als stimulans om deze de komende jaren vooral verder uit te bouwen.

Waardering

“Wij zetten ons continu in voor de transitie en samenwerking in de eerstelijnszorg en het bredere zorg- en welzijnsdomein. De uitdagingen op het vlak van gezondheid en zorg zijn onverminderd groot en dankzij onze meerjarige alliantie met CZ kunnen we de komende jaren een mooie rol spelen in het organiseren van de best mogelijke zorg, die bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen. Het is goed om te merken dat CZ onze inzet en vermogens op dit vlak op waarde weet te schatten”, aldus Robert Waterreus, bestuurder van Steunpunt KOEL & ZorgImpuls. 

Maatschappelijke opdracht

De ROS’en, verenigd in het ROS-netwerk, hebben de taak om regionaal vernieuwingen te begeleiden, de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren. Binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het zorgveld, het sociale domein, zorgverzekeraars, gemeenten en het bedrijfsleven. En binnen het ROS-netwerk zelf. De afgelopen jaren zijn op deze wijze met en voor het veld al mooie successen geboekt.

Voor deze maatschappelijke opdracht ontvangen ROS’en financiering via de preferente zorgverzekeraar in de regio. Voor het werkgebied van Steunpunt KOEL& ZorgImpuls zijn dit CZ, Zilveren Kruis en VGZ. Met Zilveren Kruis is ook een vierjarige overeenkomst afgesloten.

Belang van een sterke ROS

Tijs Hoek, zorginkoper huisartsenzorg, versterking eerste lijn en ketenzorg bij CZ: “Voor de Zuid-Hollandse Eilanden ligt er een regiobeeld waarin de belangrijkste knelpunten voor de toekomst beschreven staan. Aan betrokken stakeholders de taak om in gezamenlijkheid mogelijke oplossingen en de uitvoering op te pakken. Een sterke en stabiele regionale ondersteuningsstructuur met oog voor de regio, is daarbij onontbeerlijk”.

Meer weten? Neem contact op met Robert Waterreus