Aanpak GGZ-wachttijden: Organisaties in Rotterdam slaan handen ineen

De wachttijden in de GGZ zijn te hoog. Als het gaat om de wachttijden in de specialistische GGZ is Rotterdam een van de probleemregio’s. Op 27 januari heeft de regionale Taskforce GGZ Wachttijden Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Daarmee onderschrijven zij het belang om samen tot oplossingen te komen en de wachttijden in de GGZ te verminderen. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen, gemeente Rotterdam, vrijgevestigde GGZ, SGGZ aanbieders, ervaringsdeskundigen en zorgverzekeraars.

Aan de slag

De wachttijden in de GGZ ontstaan door verschillende oorzaken. Het probleem is daardoor complex. De Taskforce is inmiddels gestart met een gezamenlijke probleemanalyse. Expertisetafels zijn concreet aan de slag met duurzame oplossingen voor het verminderen van de wachttijden, zodat cliënten op tijd passende zorg krijgen.

Him Vishnudatt, voorzitter raad van bestuur Caleidozorg en lid van de Taskforce: “De kerngedachte waarmee we dit in Rotterdam vormgeven is dat we dit met elkáár doen, vertrouwen hebben en niet te veel praten, maar doen. De uitdaging is om elkaar vast te blijven houden en steeds overstijgend te blijven denken. Wat is goed voor de patiënt, burger of verzekerde? Een uitspraak van Barack Obama vat onze gedachte mooi samen: Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.

Rol ZorgImpuls & Steunpunt KOEL

ZorgImpuls & Steunpunt KOEL heeft in de regio Rotterdam als ROS (Regionale Ondersteunings Structuur) de rol van programmamanager en procesregisseur in de aanpak van de GGZ-wachttijden. We ondersteunen diverse projecten van de Taskforce, zoals de transfertafel, de interculturele tafel, de tafel deelzorg, crisiszorg, afschaling van zorg en GGZ in de buurt.

Wilt u meer weten over de aanpak van de Taskforce GGZ Wachttijden Rotterdam en de rol van ZorgImpuls & Steunpunt KOEL? Neem dan contact op met Matine van Schie.
Hier geeft Matine van Schie een meer uitgebreide toelichting op de regionale aanpak.

Per 1 januari 2021 zijn ZorgImpuls en Steunpunt KOEL samen één organisatie.