Tender ontwikkeling gezondheidscentrum Rotterdam Noord

Gemeente Rotterdam ontwikkelt aan het park op de huidige locatie van de sporthal / voormalig zwembad Schuttersveld (Crooswijksestraat 93) een plan met een nieuwe sporthal, enkele maatschappelijke/culturele (ontmoetingsgerichte) ruimtes, ca. 80-100 woningen (deels voor senioren in het concept van het Langer Thuis Akkoord) en er komt voor max. 2000 m2 ruimte beschikbaar voor nader te specificeren zorgfuncties. Hiervan zijn huisartsenzorg en andere vormen van eerstelijnszorg belangrijke bestanddelen, mogelijk aangevuld met ander zorgaanbod voor de bewoners van het nieuwe complex en vooral ook voor de wijk.

Lees meer informatie op de uitgebreide informatiepagina van het H-team 010: https://www.hteam010.nl/forum/aanbod-in-rotterdam/tender-ontwikkeling-gezondheidscentrum-rotterdam-noord-schuttersveld