Wij

Ons ontstaan

-

Ons ontstaan in een notendop

Samergo is op 1 januari 2021 ontstaan uit een fusie tussen de twee ROS-organisaties ZorgImpuls en Steunpunt KOEL.

Steunpunt KOEL is ontstaan vanuit de nascholingsorganisatie KOEL (Kwaliteit en Opleiding Eerste Lijn), die zich aanvankelijk met name richtte op huisartsen. In 2004 kwamen hier ROS-activiteiten bij, waarna de organisatie zich splitste in een Steunpunt (ROS) en Leerpunt (nascholing) KOEL.

ZorgImpuls is in 2003 opgericht als netwerkorganisatie voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio Rotterdam. Het netwerk bestond uit de patiëntenvereniging, de huisartsenvereniging, de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Beide organisaties werden opgericht nadat het ministerie van VWS in 2005 besloot tot de instelling van de regionale ondersteuningsstructuur (ROS). ZorgImpuls en Steunpunt Koel werden toen twee van de toen 20 ROS’en (heden 14). 

Naast onze ROS-opdracht voeren wij ook (project)opdrachten uit op basis van een offerte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.