Wij

Nevenfuncties Raad van Toezicht

-

Robbert Huijsman
 • Geriant – directeur/bestuurder
 • Erasmus School of Health Policy & Management (EUR) – hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg
 • Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland – voorzitter *
 • tanteLouise – vicevoorzitter Raad van Toezicht
 • Stichting GENERO – bestuurslid *
 • Topcare – lid Adviesraad *
 • ZonMW – lid Commissie Juiste Zorg op Juiste Plek *
Willeke Wisse
 • Huisartsenpraktijk Oude Tonge – apotheekhoudende huisarts
 • SAH/SOFA – bestuursvoorzitter
 • Vereniging van Afgevaardigden (VvA) en het verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds voor huisartsen (SPH) – lid
 • Erasmus Universiteit Rotterdam – huisartsopleider
Anneke Westerlaken
 • ActiZ – Bestuursvoorzitter
 • Start Foundation – bestuurslid *
Dirk Jan Frijling
 • Framco Beheer B.V. (Den Haag) – directeur/eigenaar
 • Framco Management Beheer B.V. (Den Haag) – directeur/eigenaar
 • Coöperatie u.a. Health care for internationals – bestuurder
Huybert van Eck
 • CarpeNexus (Den Bosch) – directeur/eigenaar
 • Perspekt (Utrecht) – voorzitter Raad van Toezicht
 • Kasius & Partners (Houten) – associate partner
 • Dianet (Utrecht) – lid Raad van Toezicht
 • Allévo (Goes) – voorzitter Raad van Toezicht

(* = onbezoldigd)