Wij

Mieke van Dijk

Communicatieadviseur

Aandachtsgebied:
Communicatie, tekst en inhoud, kennisdeling

Regio
Ons gehele werkgebied

Met de juiste vorm en inhoud worden ingewikkelde zaken helder, wordt iets onbekends en onbegrepens invoelbaar en krijgt een nog wankele boodschap overtuigingskracht. Mieke van Dijk richt zich als communicatieadviseur op de vraag hoe je een verhaal of boodschap zodanig brengt dat hij landt, de ontvanger in beweging zet of juist bij een onderwerp betrekt. Haar expertise is om ingewikkelde boodschappen helder te brengen en passend op verschillende doelgroepen af te stemmen.