Disclaimer

Het gebruik van de website van Samergo is, naast de toepasselijke wetgeving, onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden. Door bezoek en gebruik van de website verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

De inhoud van de website is door Samergo samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Samergo houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Ondanks constante aandacht voor de kwaliteit van de website kan Samergo niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en/of actueel is.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website van Samergo ontleend worden en het gebruik van de website is voor eigen risico. Samergo kan de inhoud van de website, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen.

Daarnaast is Samergo niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar op de website verwezen wordt. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd, Samergo kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Tenzij anders vermeld, berusten alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de programmatuur, teksten en beelden, aan Samergo of zijn deze opgenomen met goedkeuring van de desbetreffende eigenaar. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Samergo informatie van websites openbaar te maken, te verveelvoudigen of te bewerken, behalve voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Samergo is rechthebbende met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven.

Samergo gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we naar onze privacyverklaring.

Voor vragen of opmerkingen over deze website, neem contact op met Samergo.

Copyright © 2021 Samergo. Alle rechten voorbehouden.