Het ROS-netwerk: landelijke lijnen, regionale impact

Samergo is een regionale ondersteuningsstructuur, oftewel een ROS. Samen met twaalf andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elke ROS begeleidt regionale netwerken en samenwerkingsverbanden in zorg en welzijn die […]