Samen voor revalidatie na corona

Samen voor revalidatie na corona

Dit was het thema van de webinar op donderdag 8 juli waar bijna 70 zorgprofessionals aan hebben deelgenomen. Tijdens het webinar is de informatiefilm getoond over de organisatie van covid-nazorg in de eerstelijnszorg in Rotterdam en omgeving en door C-support.  Ruim een jaar geleden zijn de covid-revalidatieteams in Rotterdam en omstreken van start gegaan. Veel […]

Zorg en welzijn slaan de handen ineen: bijzondere samenwerking tussen huisartsen en wmo radar

Gezondheidszorg en welzijn: twee sectoren met eenzelfde doel. Namelijk: gezonde bewoners die kunnen meedoen in de samenleving. Om dat te bereiken, is goede samenwerking tussen zorg en welzijn essentieel, met korte lijnen tussen de verschillende professionals. In Rotterdam Centrum, Delfshaven en Overschie is daarvoor een belangrijke stap gezet. Huisartsen hebben nu digitaal inzicht in het […]

‘Welzijn op recept’ bij huisartsen Goeree-Overflakkee

Bijna iedereen voelt zich weleens een periode minder lekker. Dat kan zijn door financiële perikelen, zorgen om een ziek familielid, werk- of relatiestress, een heftige gebeurtenis of juist langdurige eenzaamheid. Het zijn enkele voorbeelden die kunnen leiden tot klachten als somberheid, stress, angst, vermoeidheid of hoofdpijn. Vaak gaan mensen op een gegeven moment naar de […]

CZ en KOEL-ZorgImpuls investeren samen in versterking van de zorg

Steunpunt KOEL & ZorgImpuls, de regionale ondersteuningsorganisatie (ROS) in Rotterdam, Drechtsteden en Zuid-Hollandse Eilanden, heeft voor de komende vier jaar (2021-2024) een overeenkomst met CZ gesloten. We zien dit als bekrachtiging van onze rol en toegevoegde waarde als ROS, en als stimulans om deze de komende jaren vooral verder uit te bouwen. Waardering “Wij zetten […]

Rotterdam uit landelijke top 10 hoogste wachtlijsten in de GGZ

Sinds de start van de nieuwe wachttijdenaanpak in Rotterdam hebben de samenwerkende GGZ-partners het gepresteerd uit de top 10 van hoogste wachttijden van specialistische ggz te verdwijnen. Resultaten regio Rijnmond  Regio Rijnmond was de regio met de hoogste wachttijden in Nederland voor de specialistische ggz en stond ruim een jaar op nummer 1 in deze Vektis-lijst. Door de inspanningen van de samenwerkingspartners in de regio, […]

Brandbrief Rotterdamse huisartsen aan Koningin Máxima over falend beleid jeugdzorg

Te veel kinderen en jongeren ontvangen op dit moment niet de geestelijke gezondheidszorg die ze nodig hebben, zo luidt de noodkreet van Rotterdamse huisartsen in een brandbrief aan koningin Máxima, die afgelopen week uitsprak zich extra te willen inzetten voor geestelijke gezondheidszorg. Wijkteams en jeugd GGZ in de regio Rotterdam kampen met wachtlijsten, waardoor veel […]

Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

Paramedici zijn van grote waarde voor de verbetering van zowel fysiek als mentaal welbevinden van grote groepen patiënten. Toch zijn ze vaak nog beperkt georganiseerd en aangehaakt bij multidisciplinaire zorgnetwerken. Op 1 april 2021 is daarom het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan. In het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 hebben de betrokkenen afgesproken […]

Jaarverslag 2020

ZorgImpuls en Steunpunt KOEL zijn vanaf dit jaar één organisatie en daar past ook een gemeenschappelijk jaarverslag bij. In ons jaarverslag 2020 nemen we u graag mee in een selectie van onze resultaten. Daar hebben we ook het afgelopen jaar voor en met partners in zorg en welzijn met veel motivatie en inzet aan gewerkt. In een voor […]

Huisartsenpraktijk: invullen vragenlijst digivaardigheid

Beschikt u in de huisartsenpraktijk over de benodigde digitale vaardigheden voor uw werk? Kom erachter in 15 minuten! Digitalisering in de zorg is niet meer weg te denken. Maar alle oplossingen rondom applicaties, eHealth, zorgtechnologie en communicatieplatformen vragen wel wat van de zorgprofessional.  Daarom heeft de landelijke coalitie Digivaardig in de zorg samen met medewerkers uit de […]

Geboortezorg ontworstelt zich aan coronacrisis door goede regionale samenwerking

Door de coronacrisis kwam de natale zorg in Zuidwest-Nederland zwaar onder druk te staan. Geboortezorgprofessionals, ondersteund door ZorgImpuls, zetten samen met het District Verloskundig Platform Rijnmond een regionaal coördinatieteam op om de capaciteit, continuïteit en kwaliteit van de integrale geboortezorg te kunnen waarborgen. En met succes! We zijn trots op deze regionale samenwerking! Lees hier meer over […]