19 januari | Webinar zorgen voor migrantenouderen

19 januari 2022 van 15.00 – 16.30

Voor de zorg voor ouderen met een migratieachtergrond is een cultuursensitieve aanpak nodig. Daarover is al veel kennis verzameld en ook zijn er de nodige voorzieningen ontwikkeld. Maar de grote vraag blijft: Hoe zorgen we dat deze informatie landt bij zowel de zorgprofessionals als de ouderen zelf? Rond die vraag organiseert Samergo op woensdag 19 januari 2022 een webinar. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers en andere betrokkenen uit de regio Rotterdam zijn van harte uitgenodigd.

In Rotterdam heeft zo’n 30% van alle 65-plussers een migratieachtergrond (in heel Nederland 24,2%). Velen van hen hebben het Nederlands nooit goed onder de knie gekregen en leunen zwaar op hun familie en de eigen gemeenschap. Ze hebben vaak lage gezondheidsvaardigheden en weten onvoldoende hoe het zorgsysteem werkt. Dat zorgt voor onbegrip en onnodig lijden. Samergo inventariseerde de beschikbare kennis en dienstverlening op dit vlak, en onderzocht in hoeverre deze informatie al gebundeld en toegankelijk is. Tijdens het webinar leert u meer over de uitkomsten van deze inventarisatie en over het onderzoek dat Hatice Akbaba in het kader van haar studie Gezondheidswetenschappen uitvoerde onder Turkse ouderen.

De inventarisatie in het kort

Samergo sprak met huisartsen, thuiszorgaanbieders, de gemeente (medewerkers wijkteam), en andere partners. Het vraagstuk rondom migrantenouderen wordt breed erkend.

“Een belangrijk signaal is dat er wel zorg en ondersteuning is, maar dit onvoldoende wordt benut door mensen met een migratieachtergrond. Oplossingen zijn mondelinge communicatie o.a. via sleutelfiguren en communiceren in eigen taal, maar dat brengt ook dilemma’s met zich mee.” (beleidsmedewerker gemeente).

Voor een verpleegkundige is het pittig om deze groep te begeleiden, zij hebben vaak meer zorg nodig dan alleen het fysieke deel. Er zou meer aandacht besteed mogen worden voor professionals, omdat het toch een andere vorm van zorgverlening is.” (wijkverpleegkundige).

Vaak stellen migrantenouderen thuiszorg uit totdat de mantelzorgers het niet meer aankunnen, terwijl dit met tijdige aanvraag kan worden voorkomen.” (Pharos). 

Het onderzoek: Normverschillen overbruggen

Akbaba sprak intensief met Turkse ouderen over hun gezondheid, zorgbehoefte en verwachtingen. Ook bezocht ze Nederlandse en Turkse huisartsen. Turkse ouderen, zegt ze, geven vaak de voorkeur aan zorg en ondersteuning door hun kinderen, net als hun eigen ouders. De weg naar thuiszorg en andere ondersteuning kennen ze eigenlijk niet, of vinden ze beschamend. Maar als iemand in hun omgeving eenmaal thuiszorg heeft, dan staan ze er wél eerder voor open. Er is daarom méér voorlichting nodig, aan de ouderen én hun mantelzorgers. Het liefst in de eigen taal en op vertrouwde plaatsen, zoals ontmoetingsbijeenkomsten en de moskee.

“Ik heb nooit Nederlands geleerd. Toen we kwamen ging ik meteen aan het werk, alleen maar met Turken. Daarna kwamen de kinderen en is het er nooit meer van gekomen. Nu ben ik in alles afhankelijk, ik kan niet eens zelf een afspraak maken.” (oudere)

Cultuursensitieve zorg

Ook huisartsen zien zich regelmatig voor communicatieve uitdagingen geplaatst. Hoe kan ik mijn patiënt uitleggen dat zijn fysieke klacht mentale oorzaken heeft? Hoe kom ik erachter wat er écht speelt en kan ik sociaalwenselijke antwoorden omzeilen? Hoe zorg ik dat ik niet steeds met de hele familie moet communiceren? Hoe ga ik om met levensbeschouwelijke aspecten, bijvoorbeeld rondom het levenseinde? Akbaba pleit voor cultuursensitieve zorg die meer aandacht heeft voor de manier waarop migrantenouderen omgaan met ziekte en gezondheid.

“Ik zie soms dat moeders en grootmoeders zich dwingend opstellen, dat geeft conflicten. Sowieso is er veel druk uit de gemeenschap. Dat leidt tot meer klachten als hoofdpijn, hoge bloeddruk en overgewicht.” (huisarts)

Doorpakken

“Met alle kennis die er al is, kunnen we doorpakken” zegt senioradviseur Monique Spierenburg. Tijdens het webinar brengen we mensen samen om hier een goed gesprek over te voeren; over hoe we daadwerkelijk impact kunnen realiseren en wellicht samen tot een concreet actieplan komen.

Webinar: woensdag 19 januari 2022

Tijd: 15.00 – 16.30 uur

Locatie: digitaal via Teams (link volgt na aanmelding)

Meldt u aan vóór 14 januari 2022 via dit formulier klik op deze link.

Contactpersoon Samergo Monique Spierenburg  m.spierenburg@samergo.nl / 0614635895